แบคทีเรียมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

การแยกสารประกอบที่ถูกหลั่งออกมาโดยสายพันธุ์แต่ละสายและแยกสายพันธุ์อื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการเพิ่มสายพันธุ์จากสายพันธุ์ที่ไม่ให้ผลผลิตมากเกินไปผู้ผลิตแต่ละคนก็สามารถช่วยสายพันธุ์อื่น ๆ ในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของกรดอะมิโนแต่ละชนิดที่ต้องการเติบโตเพื่อดูว่าสายพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงทั้งสี่นั้นมีปฏิกิริยาต่อกัน

การเพาะเลี้ยงพวกมันทั้งหมดเข้าด้วยกันและพบว่าพวกมันเติบโตในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ในจำนวนรวมที่ต่ำกว่ากว่าสายพันธุ์เดียวกัน สายพันธุ์ที่ขาดนั้นสามารถที่จะได้รับกรดอะมิโนจากคนอื่น ๆ เพื่อความอยู่รอดและการสืบพันธุ์ จากนั้นทีมได้ทำการทดลองซ้ำหลายครั้งแต่ละครั้งจะลดจำนวนประชากรเริ่มต้นของความเครียดหนึ่งเท่าเป็นสิบเท่าเพื่อดูว่ากลุ่มจะตอบสนองต่อการสูญเสียสมาชิกหนึ่งคนได้อย่างไร พวกเขาพบว่าในกลุ่มของแบคทีเรียที่ไม่ได้สร้างขึ้นนั้นความเครียดที่ถูกทำให้ล้มลงนั้นไม่สามารถฟื้นตัวได้ในขณะที่ในกลุ่มของแบคทีเรียที่ได้รับการออกแบบทั้งจะกลับคืนสู่ระดับปกติหลังจากการล้มลงไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากการล้มลง