องค์การอาหารและยาได้เผายา 16.4 ตัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำการเผายาเสพติด 16.467 ตันในอยุธยาวันพุธเพื่อทำเครื่องหมายวันต่อต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมาย พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินโดยมีนายแพทย์ธีระครุ ณ ฑรวงษ์เป็นประธานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นี่เป็นเครื่องหมายการเผายาที่ถูกยึดครั้งที่ 49

โดย FDA ตั้งแต่ปี 1997 พิธีกำจัดยาเสพติดเป็นพยานโดยตัวแทนจากต่างประเทศและผู้แทนของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าองค์การอาหารและยากล่าวว่ายาเสพติดที่ถูกทำลายนั้นมาจากผู้ป่วย 6,910 รายและมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท พวกเขาทำลายลงไปเป็น 12.369 ตันของ meth หรือประมาณ 137 ล้านเม็ดปรุงยา, 3.443 ตันของผลึกปรุงยา, 143 กก. ของยา Ecstasy, โคเคน 44 กิโลกรัม, โคเคน 448 กิโลกรัม, ฝิ่น 258 กิโลกรัมและยาเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เขากล่าวว่าเมล็ดป่าน 16.499 ตัน ก็ถูกทำลายเช่นกัน