วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมแพนอเมริกันเพื่อกำจัดยุงตัวนี้ได้เริ่มเปิดตัวเมื่อปีพ. ศ. 2460 นำไปสู่การกำจัดโรคไข้เหลืองในเมืองในปีพ. ศ. 2497 ไข้เหลืองยังคงอยู่ในป่าดงดิบอเมซอนซึ่งแพร่ระบาดในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่สัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยยุงลาย zoophilic เป็นพาหะ หลังจากเอ. ลูกน้ำยุงลายการรณรงค์ป้องกันได้หยุดลงสายพันธุ์นี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง

ในเมืองในปีพศ. 2510 มัสยิดยักษ์ Aedes albopictusก็โผล่ขึ้นมาในบราซิลในปีพ. ศ. 2529 สายพันธุ์ฉวยโอกาสนี้มีความสามารถในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายขึ้นตั้งแต่เมืองไปจนถึงป่า เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างวัฏจักรของป่าและวัฏจักรของโรคไข้เหลืองในเมือง แม้จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพก็ตามไข้เหลืองยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในอเมริกาใต้ซึ่งการฉีดวัคซีนไม่จำเป็นต้องมีการบังคับเสมอ ทุกปีมีผู้ป่วยประมาณ 200,000 รายและเสียชีวิต 30,000 คนทั่วโลก (แหล่ง WHO) กระดาษที่ตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์อธิบายถึงการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่มุ่งปรับตัวให้เข้ากับเอเอฟวี ยุงลาย albopictus นักวิทยาศาสตร์ใช้ยุงสองกลุ่มจาก