รอยเตอร์-เอพีรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก

สำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวเอพีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระมุรธาภิเษก เปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในพิธีทางศาสนาพุทธและพราหมณ์

สื่อต่างชาติรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสร็จพิธีสรงพระมุรธาภิเษกในช่วงเช้าวันนี้ ถือเป็นนาทีเปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และทรงดำเนินตามหมายกำหนดการของวันนี้ในลำดับถัดไป รอยเตอร์รายงานว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยดำเนินตามพิธีทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่สืบทอดมาหลายร้อยปี

รอยเตอร์รายงานว่า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลที่พระบรมมหาราชวัง