มิลานประกาศแผนลดการใช้รถยนต์หลังล็อกดาวน์โควิด-19

เมืองมิลาน ประเทศอิตาลีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท้องถนนสำหรับรถยนต์ ให้กลายเป็นพื้นที่ของจักรยานและคนเดิน เพื่อตอบสนองภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 โดยพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นพื้นที่ที่มีภาวะมลพิษสูงที่สุดในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป และมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรง หลังจากประกาศล็อกดาวน์ประเทศ

สภาพการจราจรที่แออัดลดลงมากถึง 30 – 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมถึงมลพิษทางอากาศอีกด้วย เจ้าหน้าที่ของเมืองจึงคาดหวังว่าเมื่อลดระดับมาตรการล็อกดาวน์ลงแล้ว ประชาชนจะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องใช้เวลาบนท้องถนนเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ เมืองมิลานจึงออกประกาศว่า ในช่วงหน้าร้อนนี้ ถนนในเมืองกว่า 35 กิโลเมตรจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับจักรยานและการเดินเท้า เพื่อปกป้องประชาชนและเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แผนโครงการ Strade Aperte ที่ประกาศในวันอังคารที่ผ่านมา ประกอบด้วย เลนจักรยาน จำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางเท้าที่ใหม่และกว้างกว่าเดิม พร้อมกับทางเดินและทางจักรยานสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ Marco Granelli รองนายกเทศมนตรีเมืองมิลานชี้ว่า พวกเขามีความพยายามที่จะลดการใช้รถยนต์มาหลายปี หากทุกคนใช้รถยนต์ ก็แปลว่าจะไม่เหลือพื้นที่สำหรับให้คนเดิน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ