ประเมินผลกระทบของวิตามินดี

เท่าใดวิตามิน D สามารถเพิ่มหน่วยความจำการเรียนรู้และการตัดสินใจในผู้สูงอายุและเท่าไหร่มากเกินไป การศึกษาที่นำโดยรัทเกอร์ที่ไม่เหมือนใครพบว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนที่กินวิตามินดีมากกว่าสามเท่าที่แนะนำในแต่ละวันนั้นแสดงให้เห็นว่าหน่วยความจำและการเรียนรู้ดีขึ้น แต่ก็มีปฏิกิริยาช้าลง นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าเวลาตอบสนองช้าลง

อาจเพิ่มความเสี่ยงของการตกลงมาในหมู่ผู้สูงอายุนักวิจัยซึ่งทำงานอยู่ในวารสารผู้สูงอายุ: ซีรีส์ Aใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลกระทบของวิตามินดีต่อการทำงานของสมอง นักวิจัยประเมินผู้หญิงสามกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีในการทดลองแบบควบคุมแบบสุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับปริมาณที่แนะนำต่อวัน 600 หน่วยระหว่างประเทศ (IU) เทียบเท่ากับ 15 ไมโครกรัมของวิตามินดีในแต่ละวันเป็นเวลาหนึ่งปี อีกกลุ่มใช้ 2,000 IU ต่อวันและกลุ่มที่สามรับ 4,000 ผู้หญิงทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตและได้รับการสนับสนุนให้ลดน้ำหนักในปริมาณที่พอเหมาะ