ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดด้วยการย่อยสลาย

ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดด้วยการย่อยสลาย การบำบัดด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมเพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหารปริมาณหลังจากการบำบัดด้วยระบบทางกล และเป็นระบบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุดสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการแอคทิเวตเต็ดสลัดจ์หรือกระบวนการสร้างกากตะกอนกัมมันต์ (activated sludge process) เป็นการบำบัดทางชีวภาพส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำให้กลุ่มแบคทีเรียจำเพาะเติบโตขึ้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในลักษณะที่เป็นการแขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย เพื่อที่จะสร้างสภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบคทีเรียดังกล่าว เวลาพักในกระบวนการสำหรับน้ำเสียและกากตะกอนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้น

ระหว่างการบำบัดด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพ แบคทีเรียจะไหลเวียนระหว่างโซนกระบวนการที่แตกต่างกันซึ่งทำให้มีสภาพที่ทำให้แบคทีเรียดำรงชีวิตอยู่ได้ โซนที่แตกต่างกันใช้สภาพที่ไม่มีออกซิเจน มีออกซิเจนน้อย และไม่มีออกซิเจนโดยใช้ประโยชน์จากกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพที่แตกต่างกันสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์และสารอาหาร เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอสรัส เป็นต้น

สำหรับการไหลเวียนของน้ำเสียระหว่างโซนต่างๆ เหล่านี้ ปั๊มไหลเวียน Grundfos SRP จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลปริมาณมากที่แรงดันน้ำต่ำเพื่อให้มีการเคลื่อนที่อย่างเชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการนอนตัวของกลุ่มแบคทีเรีย โดยเครื่องกวนใต้น้ำ AFG มีระบบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผสมในถังขนาดใหญ่ เพื่อสร้างมวลการไหลขนาดใหญ่พร้อมกับความเร็วการไหลคงที่และจำกัดความเสี่ยงเรื่องของโซนที่แบคทีเรียอาจจะเสียชีวิต

สำหรับการเติมอากาศให้กับน้ำเสียระหว่างการบำบัดด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพทางกรุนด์ฟอสสามารถมีระบบทำงานคงที่หรือระบบดึงกลับได้ในส่วนของตัวแพร่ฟองอากาศสำหรับการส่งผ่านออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบ AeroJet พร้อมระบบสร้างอากาศด้วยตัวเองทำขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสและพร้อมสำหรับการเติมอากาศให้กับน้ำเสียซึ่งสามารถจัดการได้ทั้งระบบการผสมและการเติมอากาศ

เมื่อการออกแบบถังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เครื่องกวนใต้น้ำ เครื่องผสม Grundfos AMD และ AMG มีการออกแบบอย่างทนทานโดยใช้วัสดุทนการกัดกร่อน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีความยากต่อการทำงาน

การไหลเวียนกากตะกอนจากระบบทำน้ำใสขั้นตอนที่สองไปยังถังเติมอากาศเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากของกระบวนการแอคทิเวตเต็ดสลัดจ์ โดยกระบวนการนี้สามารถที่จะควบคุมอย่างเชื่อถือได้โดยใช้ปั๊มของ Grundfos SESLG และ KPL/KWM ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างทนทานและการควบคุมการไหลที่ดี และยังสามารถติดตั้งในในพื้นที่แห้งหรือติดตั้งแช่ในน้ำ มอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการควบคุมที่ระบุที่โรงบำบัดน้ำเสีย

กรุนด์ฟอสสามารถที่ให้บริการระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยโดยอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ปั๊มเหล่านี้สามารถใช้พร้อมกับการปรับตั้งค่า pH ในถังบำบัดสำหรนับการดูดจ่ายสารเคมี ตัวอย่าง เพื่อกำจัดฟอสฟอรัสที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการทำงานของกระบวนการแยกสารไนเตรท

ระบบทำน้ำใสขั้นตอนที่สอง

หลังจากการบำบัดด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้ว น้ำที่ผ่านการบำบัดต้องถูกแยกออกจากกากตะกอนกัมมันต์ซึ่งทำขึ้นมาในระบบทำน้ำใสขั้นตอนที่สอง โดยกากตะกอนกัมมันต์จะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำเพียงเล็กน้อยและการแยกออกสามารถทำได้โดยปล่อยให้กลุ่มกากตะกอนนอนตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงซึ่งสามารถช่วยได้โดยการออกแบบระบบทำน้ำใสเพื่อให้มั่นใจได้ถึงค่าการไหลทะลักและความเร็วการไหลที่ต่ำ

โดยปั๊ม Grundfos SE/LG หรือ S พร้อมกับใบพัดหมุนวนสามารถจัดการกับปัญหาสารที่แห้งที่มีความเข้มข้นสูงสุดถึง 5% สำหรับปั๊มส่งคืนกากตะกอน มอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการควบคุมที่ระบุที่โรงบำบัดน้ำเสีย

กากตะกอนที่นอนตัวส่วนใหญ่จะถูกส่งกลับคืนไปยังถังบำบัดเพื่อใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งครั้ง และจำนวนที่เท่ากับการผลิตต่อวันก็จะถูกสูบไปยังระบบบำบัดกากตะกอน การไหลเวียนกากตะกอนต้องมั่นใจได้ว่าอายุของกากตะกอนเป็นไปตามข้อกำหนดตามความสามารถในการทำความสะอาดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิผล

สารเคมีและโพลีอีเล็กโตรไลท์สามารถที่จะเติมลงไป เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการรวมตะกอนและปรับปรุงการนอนตัวของกากตะกอน ทางกรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีครบวงจรสำหรับปริมาณมากและน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเร่งตกตะกอนและการรวมตะกอน และระบบทำงานสมบูรณ์แบบผ่านการควบคุมด้วย PLC สำหรับการจัดการควบคุมการเตรียมและการดูดจ่ายกลุ่มก้อนสารอินทรีย์หรือโพลีอิเล็กโตรไลท์ที่เชื่อถือได้

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาถังบำบัดของคุณ การจำลองการทำงานของพลศาสตร์ของไหลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CFD) สามารถนำมาใช้เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบไฮโดรลิกโดยรวมในการเติมอากาศและการผสม และสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่