กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เริ่มปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งใน 66 แห่งจาก 147 แห่งทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ตาม DNP นี่เป็นข้อปฏิบัติตามปกติเนื่องจากปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพอุทยาน วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการปิดมักเกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนฝน

ที่อาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยและช่วยให้สามารถกู้คืนระบบนิเวศได้ นายยุทธศักดิ์ศุภรัตน์ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า “การฟื้นฟูธรรมชาติเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพที่เก่าแก่ของธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของประเทศไทย ผมเชื่อว่าการปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในช่วงฤดูฝนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศ “