กกต. เร่งพิจารณาคำร้องคัดค้านเลือกตั้งก่อนประกาศรับรองผล

กกต.เร่งพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. นัดประชุมต่อพรุ่งนี้ ก่อนประกาศรับรองผล พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ เขต 8 เชียงใหม่ 26 พ.ค.นี้

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เป็นประธานกการประชุม กกต. วันนี้ (5พ.ค.) เพื่อพิจารณาสำนวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ทันต่อการประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ กกต.ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จึงได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาต่ออีกครั้งในการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับแถลงข่าวการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 7 พฤษภาคมจะเป็นการแถลงข่าวประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ส่วนวันที่ 8 พฤษภาคมจะเป็นการแถลงข่าวประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกสำนวนที่ร้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งกรณีถือหุ้นสื่อ เข้าที่ประชุมแต่อย่างใด โดยมีแนวโน้มว่านายธนาธรจะถูกประกาศรับรองเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อไปก่อน แต่หากผลการสอบสวนระบุว่านายธนาธรผิดตามคำร้องจริง กกต.จะส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสถานะความเป็น ส.ส.ของนายธนาธรต่อไป

ส่วนกรณีที่ กกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ เนื่องจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทย กระทำการให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ผิดมาตรา 73 (2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และกกต.ได้สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ขณะนี้ กกต.ได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ต้องมีการรับสมัครใหม่